About

free counters

Kamis, 27 Oktober 2011

MARI MENGHAPAL ASMAUL HUSNA

Dalam agama Islam, Asmaa'ul husna adalah nama-nama Allah ta'ala yang indah dan baik. Asma berarti nama dan husna berati yang baik atau yang indah jadi Asma'ul Husna adalah nama nama milik Allah ta'ala yang baik lagi indah.
Sejak dulu para ulama telah banyak membahas dan menafsirkan nama-nama ini, karena nama-nama Allah adalah alamat kepada Dzat yang mesti kita ibadahi dengan sebenarnya. Meskipun timbul perbedaan pendapat tentang arti, makna, dan penafsirannya akan tetapi yang jelas adalah kita tidak boleh musyrik dalam mempergunakan atau menyebut nama-nama Allah ta'ala. Selain perbedaaan dalam mengartikan dan menafsirkan suatu nama terdapat pula perbedaan jumlah nama, ada yang menyebut 99, 100, 200, bahkan 1.000 bahkan 4.000 nama, namun menurut mereka, yang terpenting adalah hakikat Dzat Allah SWT yang harus dipahami dan dimengerti oleh orang-orang yang beriman seperti Nabi Muhammad SAW.
Asmaaulhusna secara harfiah ialah nama-nama, sebutan, gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifat-Nya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah.
Para ulama berpendapat bahwa kebenaran adalah konsistensi dengan kebenaran yang lain. Dengan cara ini, umat Muslim tidak akan mudah menulis "Allah adalah ...", karena tidak ada satu hal pun yang dapat disetarakan dengan Allah, akan tetapi harus dapat mengerti dengan hati dan keteranga Al-Qur'an tentang Allah ta'ala. Pembahasan berikut hanyalah pendekatan yang disesuaikan dengan konsep akal kita yang sangat terbatas ini. Semua kata yang ditujukan pada Allah harus dipahami keberbedaannya dengan penggunaan wajar kata-kata itu. Allah itu tidak dapat dimisalkan atau dimiripkan dengan segala sesuatu, seperti tercantum dalam surat Al-Ikhlas.
"Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia". (QS. Al-Ikhlas : 1-4)
Para ulama menekankan bahwa Allah adalah sebuah nama kepada Dzat yang pasti ada namanya. Semua nilai kebenaran mutlak hanya ada (dan bergantung) pada-Nya. Dengan demikian, Allah Yang Memiliki Maha Tinggi. Tapi juga Allah Yang Memiliki Maha Dekat. Allah Memiliki Maha Kuasa dan juga Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sifat-sifat Allah dijelaskan dengan istilah Asmaaul Husna, yaitu nama-nama, sebutan atau gelar yang baik.

DALIL
Berikut adalah beberapa terjemahan dalil yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadits tentang asmaa'ul husna:
 • "Dialah Allah, tidak ada Tuhan/Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, Dia mempunyai asmaa'ul husna (nama-nama yang baik)." - (Q.S. Thaa-Haa : 8)
 • Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al asmaa'ul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu" - (Q.S Al-Israa': 110)
 • "Allah memiliki Asmaa' ulHusna, maka memohonlah kepada-Nya dengan menyebut nama-nama yang baik itu..." - (QS. Al-A'raaf : 180)
 • Allah الله Allah
  1 Ar Rahman الرحمن Yang Maha Pengasih
  2 Ar Rahiim الرحيم Yang Maha Penyayang
  3 Al Malik الملك Yang Maha Merajai/Memerintah
  4 Al Quddus القدوس Yang Maha Suci
  5 As Salaam السلام Yang Maha Memberi Kesejahteraan
  6 Al Mu`min المؤمن Yang Maha Memberi Keamanan
  7 Al Muhaimin المهيمن Yang Maha Pemelihara
  8 Al `Aziiz العزيز Yang Memiliki Mutlak Kegagahan
  9 Al Jabbar الجبار Yang Maha Perkasa
  10 Al Mutakabbir المتكبر Yang Maha Megah, Yang Memiliki Kebesaran
  11 Al Khaliq الخالق Yang Maha Pencipta
  12 Al Baari` البارئ Yang Maha Melepaskan (Membuat, Membentuk, Menyeimbangkan)
  13 Al Mushawwir المصور Yang Maha Membentuk Rupa (makhluknya)
  14 Al Ghaffaar الغفار Yang Maha Pengampun
  15 Al Qahhaar القهار Yang Maha Memaksa
  16 Al Wahhaab الوهاب Yang Maha Pemberi Karunia
  17 Ar Razzaaq الرزاق Yang Maha Pemberi Rejeki
  18 Al Fattaah الفتاح Yang Maha Pembuka Rahmat
  19 Al `Aliim العليم Yang Maha Mengetahui (Memiliki Ilmu)
  20 Al Qaabidh القابض Yang Maha Menyempitkan (makhluknya)
  21 Al Baasith الباسط Yang Maha Melapangkan (makhluknya)
  22 Al Khaafidh الخافض Yang Maha Merendahkan (makhluknya)
  23 Ar Raafi` الرافع Yang Maha Meninggikan (makhluknya)
  24 Al Mu`izz المعز Yang Maha Memuliakan (makhluknya)
  25 Al Mudzil المذل Yang Maha Menghinakan (makhluknya)
  26 Al Samii` السميع Yang Maha Mendengar
  27 Al Bashiir البصير Yang Maha Melihat
  28 Al Hakam الحكم Yang Maha Menetapkan
  29 Al `Adl العدل Yang Maha Adil
  30 Al Lathiif اللطيف Yang Maha Lembut
  31 Al Khabiir الخبير Yang Maha Mengenal
  32 Al Haliim الحليم Yang Maha Penyantun
  33 Al `Azhiim العظيم Yang Maha Agung
  34 Al Ghafuur الغفور Yang Maha Pengampun
  35 As Syakuur الشكور Yang Maha Pembalas Budi (Menghargai)
  36 Al `Aliy العلى Yang Maha Tinggi
  37 Al Kabiir الكبير Yang Maha Besar
  38 Al Hafizh الحفيظ Yang Maha Memelihara
  39 Al Muqiit المقيت Yang Maha Pemberi Kecukupan
  40 Al Hasiib الحسيب Yang Maha Membuat Perhitungan
  41 Al Jaliil الجليل Yang Maha Mulia
  42 Al Kariim الكريم Yang Maha Mulia
  43 Ar Raqiib الرقيب Yang Maha Mengawasi
  44 Al Mujiib المجيب Yang Maha Mengabulkan
  45 Al Waasi` الواسع Yang Maha Luas
  46 Al Hakiim الحكيم Yang Maha Maka Bijaksana
  47 Al Waduud الودود Yang Maha Mengasihi
  48 Al Majiid المجيد Yang Maha Mulia
  49 Al Baa`its الباعث Yang Maha Membangkitkan
  50 As Syahiid الشهيد Yang Maha Menyaksikan
  51 Al Haqq الحق Yang Maha Benar
  52 Al Wakiil الوكيل Yang Maha Memelihara
  53 Al Qawiyyu القوى Yang Maha Kuat
  54 Al Matiin المتين Yang Maha Kokoh
  55 Al Waliyy الولى Yang Maha Melindungi
  56 Al Hamiid الحميد Yang Maha Terpuji
  57 Al Muhshii المحصى Yang Maha Mengkalkulasi
  58 Al Mubdi` المبدئ Yang Maha Memulai
  59 Al Mu`iid المعيد Yang Maha Mengembalikan Kehidupan
  60 Al Muhyii المحيى Yang Maha Menghidupkan
  61 Al Mumiitu المميت Yang Maha Mematikan
  62 Al Hayyu الحي Yang Maha Hidup
  63 Al Qayyuum القيوم Yang Maha Mandiri
  64 Al Waajid الواجد Yang Maha Penemu
  65 Al Maajid الماجد Yang Maha Mulia
  66 Al Wahiid الواحد Yang Maha Tunggal
  67 Al Ahad الاحد Yang Maha Esa
  68 As Shamad الصمد Yang Maha Dibutuhkan, Tempat Meminta
  69 Al Qaadir القادر Yang Maha Menentukan, Maha Menyeimbangkan
  70 Al Muqtadir المقتدر Yang Maha Berkuasa
  71 Al Muqaddim المقدم Yang Maha Mendahulukan
  72 Al Mu`akkhir المؤخر Yang Maha Mengakhirkan
  73 Al Awwal الأول Yang Maha Awal
  74 Al Aakhir الأخر Yang Maha Akhir
  75 Az Zhaahir الظاهر Yang Maha Nyata
  76 Al Baathin الباطن Yang Maha Ghaib
  77 Al Waali الوالي Yang Maha Memerintah
  78 Al Muta`aalii المتعالي Yang Maha Tinggi
  79 Al Barri البر Yang Maha Penderma
  80 At Tawwaab التواب Yang Maha Penerima Tobat
  81 Al Muntaqim المنتقم Yang Maha Pemberi Balasan
  82 Al Afuww العفو Yang Maha Pemaaf
  83 Ar Ra`uuf الرؤوف Yang Maha Pengasuh
  84 Malikul Mulk مالك الملك Yang Maha Penguasa Kerajaan (Semesta)
  85 Dzul Jalaali Wal Ikraam ذو الجلال و الإكرام Yang Maha Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan
  86 Al Muqsith المقسط Yang Maha Pemberi Keadilan
  87 Al Jamii` الجامع Yang Maha Mengumpulkan
  88 Al Ghaniyy الغنى Yang Maha Kaya
  89 Al Mughnii المغنى Yang Maha Pemberi Kekayaan
  90 Al Maani المانع Yang Maha Mencegah
  91 Ad Dhaar الضار Yang Maha Penimpa Kemudharatan
  92 An Nafii` النافع Yang Maha Memberi Manfaat
  93 An Nuur النور Yang Maha Bercahaya (Menerangi, Memberi Cahaya)
  94 Al Haadii الهادئ Yang Maha Pemberi Petunjuk
  95 Al Baadii البديع Yang Indah Tidak Mempunyai Banding
  96 Al Baaqii الباقي Yang Maha Kekal
  97 Al Waarits الوارث Yang Maha Pewaris
  98 Ar Rasyiid الرشيد Yang Maha Pandai
  99 As Shabuur الصبور Yang Maha Sabar
   

0 komentar:

Posting Komentar